Anhydritové podlahy


Anhydritové podlahy se běžně provádějí v rodinných domech jako hrubá podlaha, na kterou je možné a nutné následně položit podlahovou krytinu. Rychlost realizace a výborná kombinace anhydritových podlah s podlahovým topením učinili z této technologie během posledních častou volbu.

Lité potěry dodáváme pomocí mobilních souprav (Bremat a Transmix), které umožňují hospodárnou a rychlou přípravu potěru přímo na stavbě, včetně čerpání na místo uložení.

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy.

Anhydritový potěr: MFC Anhydrit 020 (025 a 030) je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury; relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.

Výhody dodávek aplikačním návěsem TransMix / Bremat

Míchací a dopravní zařízení TransMix/Bremat je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Hlaví výhody:

 • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu potěru
 • na stavbě je TransMix/Bremat pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
 • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
 • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu – minimalizace vícenákladů
 • okamžitá kontrola spotřeby
 • minimální požadavky na zařízení staveniště

Výhody systému:

 • Produktivita (cca 1000 m2 podlahové plochy za den)
 • Provozním zatížení do 7,5 kN.m-2
 • Dobrá tepelná vodivost, vhodný pro podlahové topení
 • Nízký koeficient tepelné roztažnosti
 • Vysoký stupeň rovinatosti ± 2 mm.m-1
 • Povrch pochůzný po 24 hodinách, 50% zatížení po 5 dnech
 • Dlouhá životnost – min. 10 let
 • Téměř bez nutnosti dilatací

Nevýhody systému:

 • Není vhodný do trvale vlhkých prostor
 • Doba vysychání před pokládkou krytiny (cca 28 dní)

O nás

logo-220x80px

Firma MACHO CZ s.r.o. působí na trhu od roku 2010 a zabývá se kompletní stavební činností. Provádíme stavby domů na klíč, rekonstrukce domů a bytů a zateplování fasád. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému nabízíme vysokou kvalitu provedených prací díky bohatým zkušenostem a spolehlivost při realizaci jednotlivých zakázek